8 สิงหาคม 2563 ปภ. รายงาน 4 จังหวัด เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้ว

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378789272/

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (8 ส.ค.63 เวลา 06.00 น.)ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัด รวม 5 อำเภอ 9 ตำบล 48 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน ได้แก่ ภาคเหนือ 2จังหวัด ได้แก่ พะเยา ในพื้นที่ อ. เชียงคำ รวม 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน น่าน ในพื้นที่ อ. สองแคว และท่าวังผา รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 1 จังหวัด ได้แก่ เลย ในพื้นที่ อ. ด่านซ้าย รวม 1ตำบล 1 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ในพื้นที่ อ. นาดี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัดหน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม