8 สิงหาคม 2563 กู้ “ปืนใหญ่โบราณ” จมใต้ทะเลจันทบุรี คาดอายุกว่า 600 ปี

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/788815

กองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากร จ. จันทบุรี ได้นำเรือโบราณคดีใต้น้ำ ออกทำการเก็บกู้ปืนใหญ่โบราณ หลังจากที่ นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผอ.กองโบราณคดีใต้น้ำ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่มีอาชีพดำน้ำว่า พบปืนใหญ่โบราณที่มีน้ำหนักประมาณ 300 กก. จมอยู่บริเวณร่องน้ำที่ใช้เดินเรือ แถวปากแม่น้ำแหลมสิงห์ อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี ที่มีน้ำลึกราว 5 ม. ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองโบราณคดีใต้น้ำ พร้อมนายกามนิต ดิเรกศิลป์ อดีตเจ้าหน้าที่กองโบราณคดีที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้มาช่วยวางแผนทำการกู้ปืนใหญ่ โดยการใช้ถังน้ำขนาด 200 ลิตร จำนวน 2 ใบ เป็นทุ่นในการเก็บกู้ โดยการปล่อยให้น้ำเข้าไปในถังจนเต็มและน้ำไปผูกยึดเพื่อใช้โยงปืนใหญ่ที่จมอยู่ใต้น้ำด้วยเชือก และทำการอัดอากาศเข้าไปในถังเพื่อไล่น้ำออก ทำให้การกู้ปืนใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายร้อยกิโลกรัมขึ้นมาจากน้ำได้อย่างง่ายดาย

นายชินณวุฒิ ผอ.กองโบราณคดีใต้น้ำ กล่าวว่า สำหรับปืนใหญ่ที่กู้ขึ้นมาได้ ทางกองโบราณคดีใต้น้ำยังไม่สามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดได้ เนื่องจากมีสนิมและตัวเพรียงเกาะอย่างหนาแน่น ต้องนำไปทำการแช่ในน้ำยา โซเดียมคาร์บอเนต พร้อมกับใช้ประจุไฟฟ้า โดยต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี เพื่อทำให้สนิมและตัวเพรียงที่เกาะหลุดออกมา หลังจากผ่านกระบวนการกัดกร่อนสนิม จึงจะสามารถตรวจสอบได้อย่างละเอียดถึงลักษณะของปืนใหญ่ และลวดลายประจำตัวปืน ซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าปืนใหญ่ที่กู้ขึ้นมาได้เป็นปืนสำหรับประจำเรือ หรือ ป้อมปืน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ตัวปืนใหญ่มีขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 120 ซม. โคนกว้าง 30 ซม. และส่วนปลายประบอก กว้าง 15 ซม. โดยลักษณะปืนใหญ่เบื้องต้นตรงกับลักษณะรอยต่อสมัยกรุงศรีอยุธยากับกรุงรัตนโกสินทร์ อายุกว่า 600 ปี