8 มีนาคม 2565 ตื่นตะลึงน้ำแข็งถูกดันโผล่กลางทะเลสาบ-เหมือนมังกรเลื้อยยาวหลายสิบก.ม.

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6928259

ภาพบรรยากาศชวนตะลึง และหาชมยากที่ทะเลสาบโป๋ซือเถิง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ในแคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ หลังจากฤดูใบไม้ผลิมาเยือน หิมะและน้ำแข็งเริ่มละลาย อุณหภูมิที่เริ่มสูงขึ้นส่งผลให้ทะเลสาบโป๋ซือเถิงเกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งถูกดันทอดตัวเรียงยาวเหมือนมังกร โดยน้ำแข็งช่วงที่ยาวที่สุดยาวถึงหลายสิบกิโลเมตร น้ำแข็งถูกดันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ชั้นน้ำแข็งบนพื้นผิวทะเลสาบเริ่มแตกตัวขณะที่น้ำแข็งและหิมะค่อย ๆ ละลาย จึงเกิดเป็นน้ำแข็งนูนขึ้นมา และเนื่องจากอุณหภูมิของทะเลสาบโป๋ซือเถิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฤดูใบไม้ผลิปีนี้ ผิวน้ำแข็งละลายในช่วงเช้าและจับเป็นก้อนน้ำแข็งตอนกลางคืน ก้อนน้ำแข็งเหล่านี้ถูกกระแสลม และน้ำพัดพาเข้าหาฝั่ง จนก่อตัวเป็นปรากฏการณ์ดังกล่าว ด้านเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นระบุว่า ปรากฏการณ์น้ำแข็งถูกดันของทะเลสาบแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ำมากกว่า 1,600ตารางกิโลเมตร สามารถคงอยู่ได้นานสุด 1 เดือน และสั้นสุดราว 1 สัปดาห์