8 มีนาคม 2564 ลูกเต่ามะเฟืองบริเวณหาดไม้ขาวฟักตัว และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว ๘ ตัว ภาพรวมสภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210308130600358

นายปราโมทย์ แก้วนาม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ. ภูเก็ต กล่าวถึงภาพรวมเพาะฟักไข่เต่ามะเฟือง บริเวณศูนย์เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จากผลการตรวจสอบสภาพหลุมฟักไข่เต่ามะเฟือง พบลูกเต่าฟักออกมาจากหลุมฟักชุดแรก ๒ ตัว สภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีปล่อยออกสู่ทะเลตามธรรมชาติ เจ้าหน้าที่เปิดทรายด้านบนพบลูกเต่าฟักออกจากไข่ ๖ ตัว พบเต่าที่ไม่แข็งแรง ๕ ตัว จึงนำไปอนุบาลต่อใน ICU Box ขณะเดียวกันพบลูกเต่าตายแรกฟัก ๕ ตัว มีไข่เต่ารอฟัก ๙ ฟอง ไข่หยุดพัฒนา ๖ ฟอง ไข่ไม่มีเชื้อ ๔๕ ฟอง และไข่ลม ๒๘ ฟอง มีไข่เต่ามะเฟืองรวม ๑๐๖ ฟอง เป็นลูกเต่ามะเฟืองที่ฟักออกจากไข่และปล่อยลงทะเลไปแล้วรวม ๘ ตัว แล้วนำไปอนุบาลจนมีความพร้อมปล่อยออกสู่ทะเลตามธรรมชาติ ๕ ตัว ส่วนไข่รอฟัก ๙ ฟอง นำไปเพาะฟักต่อใน ICU Box ด้วยการจัดสภาพเลียนแบบตามธรรมชาติ กำหนดอุณหภูมิเพาะฟักที่ ๓๑ – ๓๓ องศาเซลเซียส จนมีสภาพพร้อมปล่อยตามธรรมชาติ การพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟืองตั้งแต่วันที่ ๑๒ ม.ค. ที่ผ่านมาบริเวณหาดไม้ขาวในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถไม่ขุดย้ายไข่เต่ามะเฟืองแต่อย่างใด โดยใช้ระยะเวลาเพาะฟักจนถึงวันที่ ๖ มี.ค. รวมเป็นระยะเวลา ๕๓ วัน