8 มีนาคม 2564 ฝุ่นพิษยังพุ่ง ควันไฟป่าหนาทึบปกคลุม จ. แม่ฮ่องสอน กระทบเที่ยวบิน

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/557582

กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอนของ จ. แม่ฮ่องสอน วัดค่าได้ ๓๒๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กดังกล่าวที่พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน มาจากการลอบเผาป่าอย่างหนักในหลายพื้นที่รอบตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น โดยช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน วัดได้ ๑๒ องศาเซลเซียส อากาศที่หนาวเย็นมาจากความกดอากาศ ทำให้ฝุ่นพิษถูกกดให้ลอยปกคลุมตัวเมืองแม่ฮ่องสอนที่ตั้งอยู่ในหุบเขาลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ทำให้ค่าฝุ่นมีความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น สถานการณ์ดังกล่าวพบในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สภาพเหมือนฤดูหนาวที่มีหมอกปกคลุมหนาแน่น และประชาชนที่เดินทางออกนอกบ้านรู้สึกหายใจไม่สะดวก และแสบจมูก โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ และเป็นโรคภูมิแพ้ จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานค่าการตรวจวัดทัศนวิสัยในการมองเห็นตั้งแต่วันที่ ๗ – ๘  มี.ค. ๖๔ ค่าทัศนวิสัยวัดได้ ๑,๐๐๐ ม. ส่งผลกระทบต่อการบินของอากาศยานทุกชนิด ส่งผลให้สายการบินพาณิชย์ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ๒ เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม ไฟป่าแต่ละจุดที่เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง แต่มีไฟป่าหลายแห่งที่เกิดขึ้นบนเขาสูงชัน ทำให้ไม่สามารถดับได้ ทำให้ควันหนาทึบต่อเนื่อง สำหรับจุดไฟป่าของแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ที่ผ่านมา พบจุดไฟป่า (ฮอทสปอต) จำนวน ๒๑๕ จุด แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ (อุทยาน) จำนวน ๑๕๐ จุด ป่าสงวน ๖๒ จุด และในเขตชุมชน ๓ จุด สูงที่สุดในภาคเหนือ