8 มีนาคม 2564 จ. พะเยาท้องฟ้าครึ้ม ค่า PM 2.5 สูง ๙๖ ไมโครกรัม กระทบสุขภาพ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/557563

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน มีค่า ๙๖ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปปกคลุมด้วยหมอกควัน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในเรื่องของอาการแสบตา ระคายเคืองคอ รวมทั้งระบบทางเดินหายใจของประชาชน หลังค่าหมอกควันเพิ่มทวีความรุนแรง และมีค่ามาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าหมอกควันเพิ่มสูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่า PM 2.5 ทะลุถึง ๙๖ ไมโครกรัม ค่า PM 10 เท่ากับ ๑๒๓ ไมโครกรัม และ AQI สูงถึง ๒๐๖ ไมโครกรัม และอยู่ในขั้นสีแดงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้สภาวะอากาศของพื้นที่ จ. พะเยา ปกคลุมด้วยหมอกควันจนไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การจราจร รวมทั้งปัจจัยต่อสุขภาพ