8 มิถุนายน 2565 นิวซีแลนด์เล็งเก็บค่าปล่อยก๊าซโลกร้อนจากปศุสัตว์

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-956107

กระทรวงสิ่งแวดล้อมนิวซีแลนด์แถลงว่า ร่างแผนการดังกล่าวจะทำให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศแรกของโลกที่เก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกกับผู้เลี้ยงปศุสัตว์ นิวซีแลนด์มีประชากร 5 ล้านคน เลี้ยงแกะ 26 ล้านตัว วัว 10 ล้านตัว และเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลก ภาคการเกษตรเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน แต่ไม่ได้อยู่ในแผนการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions Trading Scheme) ทำให้รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์

ร่างแผนดังกล่าวที่ร่างโดยตัวแทนภาครัฐและภาคการเกษตรกำหนดให้ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต้องจ่ายค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2568 แยกตามอายุของสัตว์ แต่ใช้มาตรการเดียวกันในการคำนวณปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมา โดยมีสิ่งจูงใจให้แก่เกษตรกรที่ใส่สารเติมแต่งอาหารสัตว์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำการปลูกป่าในฟาร์มมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ รายได้จากการจัดเก็บค่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะนำไปใช้ในการวิจัย พัฒนา และให้คำแนะนำแก่ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ต่อไป คาดว่าจะตัดสินใจเรื่องร่างแผนการนี้ในขั้นสุดท้ายราวเดือน ธ.ค.