8 มิถุนายน 2565 “ดีเอสไอ” บินโดรนจับพิกัดรุกป่าขุดหน้าดินเทือกเขากมลา

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/316391

เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำโดยนายศุภชัย คำคุ้ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 พร้อมทีมศูนย์ปฏิบัติการแผนที่และภูมิสารสนเทศ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และตัวแทนจากกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าเทือกเขากมลา การลงพื้นที่ครั้งนี้ตรวจวัดพื้นที่โดยใช้เครื่องมือตรวจหาค่าพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม (GPS) พบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขากมลา ต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ดังนั้น การบุกรุกพื้นที่ดังกล่าวอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จากการนำโดรนขึ้นบินสำรวจเขตป่าไม้ถาวรป่าควนเขากมลา ป่าเทือกเขากมลาและเขตสปก. พบร่องรอยการขุดตักหน้าดินลักษณะใหม่สังเกตจากร่องรอยตีนตะขาบ จากนี้ดีเอสไอจะประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิว่าถูกต้องหรือไม่ เอกสารสิทธิ์ที่นำมาแสดงตรงแปลงหรือไม่อย่างไร