8 มิถุนายน 2564 วิกฤติ! ระดับคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นร้อยละ 50 จากยุคก่อนอุตสาหกรรม

ที่มา: https://www.matichon.co.th/foreign/news_2765034

องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า ระดับของค่าเฉลี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเดือน พ.ค. อยู่ที่ 419.13 ส่วนต่อล้านส่วน ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.82 ส่วนต่อล้านส่วนเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ปี ค.ศ. 2020 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงยุคก่อนอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 280 ส่วนต่อล้านส่วน ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงที่สุดในแต่ละปีจะเกิดขึ้นในเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่พืชในซีกโลกเหนือจะผลิบานอีกครั้ง และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากชั้นบรรยากาศ แต่ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำหรับระบบขนส่งมวลชน และการผลิตไฟฟ้านั้นมากเกินกว่าที่พืชจะดูดซับไหว ทำให้ระดับก๊าซเรือนกระจกสูงทำลายสถิติใหม่ในทุกปี นาตาลี มาโฮวัลด์ นักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่า การที่ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นร้อยละ 50 จากระดับในยุคก่อนอุตสาหกรรมเป็นเหมือนการตั้งหมุดหมายใหม่ซึ่งไม่ใช่ในทางที่ดี และหากเราต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย เราต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในทันที

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลเสียมากกว่าแค่อุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เกิดสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น พายุ ไฟป่า น้ำท่วม และภาวะแล้ง ซึ่งจะรุนแรงและเกิดขึ้นถี่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และมีความเป็นกรดมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านสุขภาพ ได้แก่ การเสียชีวิตจากความร้อนมากขึ้น และละอองเกสรดอกไม้ที่เพิ่มขึ้น