8 มิถุนายน 2564 ฟอสซิลเมล็ดพันธุ์ยุคไดโนเสาร์ ให้ข้อมูลต้นกำเนิดพืชดอก

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/foreign/2110310

พืชดอก (Angiosperms) ครอบครองระบบนิเวศบนบกส่วนใหญ่และเป็นอาหารของมนุษย์ แต่ต้นกำเนิดและวิวัฒนาการของพืชดอกยังเป็นปริศนา นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากุญแจสำคัญในการอธิบายที่มาของพืชดอกและความเกี่ยวข้องกับพืชชนิดอื่น คือ การทำความเข้าใจวิวัฒนาการของส่วนต่าง ๆ ของพืชดอกโดยเฉพาะโครงสร้างของเมล็ด เมื่อเร็ว ๆ นี้ทีมวิจัยจากสถาบันธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยานานกิง ในประเทศจีน (Nanjing Institute of Geology and Palaeontology of the Chinese Academy of Sciences-NIGPAS) เผยว่า ซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลเมล็ดที่ถูกเก็บรักษาไว้ในหินก้อนหนึ่งที่พบในพื้นที่ชุ่มน้ำอันเกิดจากการสะสมตัวของซากพืชและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ทับถมกันเป็นเวลานาน ในประเทศมองโกเลีย ให้คำตอบบางส่วนถึงต้นกำเนิดพืชดอก ซากฟอสซิลดังกล่าวมีอายุราว 126 ล้านปี ยุคเดียวกับไดโนเสาร์ นักวิจัยหั่นหินที่เต็มไปด้วยฟอสซิลด้วยใบเลื่อยเพชร จากนั้นก็ขัดและกัดพื้นผิวด้วยกรดเพื่อปอกเปลือก ให้ตรวจสอบด้วยกล้อง จุลทรรศน์ เพราะการตัดหินจะทำให้เห็นแต่ละเซลล์ นอกจากนี้ ยังสแกนด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กาบหุ้มเมล็ดเพื่อกำหนดโครงสร้าง 3 มิติ ทีมวิจัยพบกาบหุ้มเมล็ดพืชโบราณนี้ มีลักษณะเช่นเดียวกับเปลือกหุ้มเมล็ดชั้นนอกในเมล็ดพืชยุคใหม่ โดยเนื้อเยื่อของกาบหุ้มจะโค้งไปรอบเมล็ดที่กำลังพัฒนา ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นการเชื่อมโยงเกิดขึ้นในสายวิวัฒนาการจากเมล็ดพืชแรกเริ่มสู่พืชดอก