8 มิถุนายน 2563 เหม็นมาก!! ชาวบ้านหนองตาแพ่ง ร้องบ่อขยะของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นส่งกลิ่นรบกวนชาวบ้าน

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000058996

เกิดไฟไหม้บ่อขยะของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ๗ ต. ตะคร้ำเอน อ. ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี มานานเกือบ ๒ เดือน ส่งผลให้เกิดควันและไฟลุกไหม้เกือบทุกวัน เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นส่งเครื่องจักร รถแบ็กโฮขนาดใหญ่ ๒ คัน รถไถปรับพื้นที่ ๑ คัน และรถดับเพลิงกับรถน้ำขุดกองขยะเพื่อดับไฟบรรเทาความเดือดร้อน และรอการขนย้ายไปกำจัดนอกพื้นที่

นายยุทธนา จงศิริ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองตาแพร่ง หมู่ที่ ๗ ต. ตะคร้ำเอน พร้อมชาวบ้านกว่า ๓๐ คนทำหนังสือร้องเรียนไปยังสื่อมวลชนเพื่อขอความช่วยเหลือนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการให้หน่วยงานต่างๆ มาเร่งช่วยแก้ปัญหา โดยนายยุทธนา พร้อมชาวบ้านนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า บ่อขยะเก่าที่มีเนื้อที่ประมาณ ๑๓ ไร่ มีขยะเก่าสะสมประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตัน แต่ปิดปรับปรุงไม่มีการการทิ้งขยะใหม่มานานกว่า ๘ เดือน ในบ่อขยะมีเครื่องจักรหนัก รถแบ็กโฮขนาดใหญ่ ๒ คัน รถ แทรดเตอร์ ๑ คันกำลังรื้อบ่อขยะ ปรับพลิกขยะที่ติดไฟเพื่อทำการฉีดน้ำดับไฟ และมีการปรับกองขยะทำการฝังกลบทำลายบางส่วน นายยุทธนา เปิดเผยว่า ตนและชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากบ่อขยะแห่งนี้ได้ส่งกลิ่นเหม็น โดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดแรง ทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของกองขยะเป็นประจำ เบื้องต้นชาวบ้านต้องการให้ขนย้ายขยะออกจากหมู่บ้าน ไม่อยากให้ใช้วิธีการฝังกลบ เนื่องจากขยะจะส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำและการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รวมถึงบ่อบาดาล ทำให้น้ำประปาหมู่บ้านมีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านจึงอยากให้ทางเทศบาลขนย้ายขยะออกไปจากหมู่บ้าน ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำไม่สามารถบริโภคน้ำหรือใช้น้ำได้ และตอนนี้ขาวบ้านคิดว่าทางเทศบาลกำลังจะฝังกลบขยะอีกเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อนจากบ่อขยะแห่งนี้

น.ส. ปุณยวีร์ โพธิพิพิธ นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่นเปิดเผยว่า บ่อขยะดังกล่าวเป็นที่ดินที่ทางเทศบาลได้ซื้อและทิ้งขยะมานานกว่า ๓๐ ปี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ห่างไกลชุมชน ต่อมาบ้านเมืองเจริญมีการขยายตัวจึงเกิดชุมชนใกล้เคียง แต่ทางเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น มีความกังวลต่อปัญหาขยะสะสมที่บ่อขยะเช่นกัน มิได้นิ่งนอนใจ ขยะมีปริมาณสะสมมากขึ้นจึงหยุดการทิ้ง และกำลังดำเนินการหาแนวทางขนย้ายขยะไปกำจัดตามแนวทางระเบียบปฏิบัติของทางราชการ แต่เมื่อ ๓ – ๔ เดือนที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะ โดยไฟลามจากที่ดินเอกชนด้านที่บ่อขยะไม่มีกำแพง และมีการลุกไหม้ต่อเนื่องหลายวัน เมื่อมีลมพัดแรงก็จะเกิดไฟขึ้นมาอีกตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนจึงนำเครื่องจักรเข้ามาขุดพลิกขยะ และดับไฟที่ระอุในกองขยะ ขณะนี้น่าจะสามารถหยุดไฟได้แล้ว หลังจากนี้ ทางเทศบาลได้ประสานกับอำเภอท่ามะกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนขนย้ายขยะไปกำจัดที่อื่น เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อร่วมตรวจสอบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง โดยมีแผนการดำเนินการร่วมกันแล้ว

นายศิวะปกรณ์ วิเชียรเพริศ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีเผยว่า กรณีบ่อขยะที่ท่ามะกาได้รับการประสานจากผู้นำชุมชนในพื้นที่แล้ว ซึ่งปัจจุบันหารือร่วมกับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นแล้ว ทราบว่ามีการลงพื้นที่แก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปบางส่วนแล้ว