8 มิถุนายน 2563 “เขาสอยดาว” ปิดโควิด 2 เดือน ผีเสื้อ – ดอกกล้วยไม้โผล่เพียบ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/778761

ที่ป่าเขาสอยดาว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ. สอยดาว จ. จันทบุรี ภายหลังจากการปิดป่า ปิดอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศมากว่า ๒ เดือนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามคำสั่งของอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ไม่เพียงป่าจะมีสภาพสมบูรณ์ เต็มไปด้วยความเขียวครึ้มของต้นไม้ ใบไม้เท่านั้น แต่ยังเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติ มีผีเสื้อหลากสีสัน หลายขนาดเกาะกลุ่มตามบริเวณต่างๆ ภายในป่าสอยดาวอีกด้วย นอกจากนั้นตามต้นไม้ใหญ่ยังพบกล้วยไม้ป่าหลายสกุล ออกดอกบานสะพรั่งแทบทุกต้น กล้วยไม้ป่าค่อนข้างหนาตาและมีความสมบูรณ์กว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา