8 มกราคม 2565 “ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากวัตถุดิบสีเขียว” ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/311644

“ถุงเพาะชำย่อยสลายได้ จากวัตถุดิบสีเขียว” โดย รศ.ดร.สอาด ริยะจันทร์ และ น.ส.ลลิษา บุญมาฉิมพลี สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์ วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกรมป่าไม้

งานวิจัยนี้ได้แก้ใขปัญหาถุงเพาะชำที่ผลิตมาจากพลาสติกสังเคราะห์ โดยใช้วัตถุติบจากน้ำมันปิโตรเลียมที่ย่อยสลายได้ยาก และทำลายรากพืชหลังจากใช้งาน ดังนั้นงานวิจัยนี้ทำการเตรียมถุงเพาะชำที่ทำจากน้ำยางพารา แป้งมันสำปะหลัง และใบอ้อยดัดแปร ซึ่งวัสดุเหล่านี้มีความสามารถในการย่อยสลายทางธรรมชาติได้ดี

วัสดุที่นำมาทำถุงเพาะชำ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรไทย ได้แก่ ยางพารา และมันสำปะหลัง ซึ่งมีราคาค่อนข้างที่จะต่ำ อีกทั้งใบอ้อยที่นำมาใช้ยังเป็นขยะที่เหลือใช้ของเกษตรกร ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเผาใบอ้อยเพื่อง่ายต่อการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรไทย และในงานวิจัยนี้จึงสนใจนำใบอ้อยที่เหลือทิ้งมาเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ การนำใบอ้อยมาดัดแปร และนำไปผสมในถุงเพาะชำเพื่อป้องกันเชื้อรา มีความสามารถในการเพาะชำ บรรจุภัณฑ์มีสวามสามารถในการทนน้ำ เมื่อเติมใบอ้อยดัดแปรลงไปในชิ้นงาน ส่งผลให้มีความทนต่อความชื้นเมื่อเติมใบอ้อยดัดแปรลงไป ส่งผลให้การบวมตัวของขึ้นงานลดลงนอกจากนี้ยังมีขี้เถ้า ที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มแข็งแรงของชิ้นผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังมีแร่ธาตุในขี้เถ้าแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชปุ๋ยเพาะชำดังกล่าว มีสารอาหารที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ทำได้เกิดอัตราการงอกของพืชที่ดี ทำให้ลดต้นทุนในการซื้อปุยเคมีในช่วงระยะเวลาเพาะกล้า และไม่ทำลายรากของต้นพืชหลังจากใช้อีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content