7 มกราคม 2564 แบบจำลอง ๓ มิติของแหล่งโบราณคดีเทปเซอิ

ที่มา:

https://www.thairath.co.th//news/foreign/2007561

ภูเขาเทปเซอิ (Tepsei) เป็นแหล่งโบราณคดีในอาณาจักรโบราณคดีมินูซินสค์ (Minusinsk Basin) ตั้งอยู่ในภูมิภาคครัสโนยาร์สค์ ประเทศรัสเซีย ซึ่งศิลปะในถ้ำที่เทปเซอิได้รับความสนใจจากนักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคเมโรโวเป็นครั้งแรกในทศวรรษที่ ๑๙๘๐ ศิลปะดังกล่าวเรียกว่า ศิลปะสกัดหิน (petroglyphs)ศิลปะสกัดหินที่เทปเซอิกลายเป็นหัวข้อของโครงการระหว่างประเทศฝรั่งเศสและรัสเซียจนมีการศึกษามาอย่างยาวนาน เมื่อ ๘ ปีก่อนก็เพิ่งมีการศึกษาผลกระทบของอ่างเก็บน้ำที่มีต่อศิลปะสกัดหินในพื้นที่ แต่ล่าสุดทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเคเมโรโวได้หวนกลับไปที่เทปเซอิเพื่อยกระดับการวิจัย โดยสร้างแบบจำลอง ๓ มิติ และโดรนสำรวจศิลปะหินในพื้นที่ภูเขาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ การใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็เพื่ออธิบายวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีนี้ ที่ครอบคลุมอาณาเขตกว่า ๒๗ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาเทปเซอิสูง ๖๓๐ ม. หุบเขา และแม่น้ำด้านล่างแบบจำลอง ๓ มิติจะแสดงตำแหน่งที่แน่นอนของสถานที่ที่มีศิลปะสกัดหิน หินที่เกี่ยวกับการฝังศพ หรือแผ่นหิน เชื่อว่าจะให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยโบราณของไซบีเรียตอนใต้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทีละน้อย เส้นทางการอพยพ ช่วงเวลาการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงโลกทัศน์ของผู้ที่สกัดหินเป็นงานศิลปะนี้ด้วย