8 มกราคม 2564 ร้องเรียนขุดคลองป่าชายเลนกระทบชาวบ้าน

ที่มา: https://tna.mcot.net/region-613539

ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ ๔ ต. ปากบาง อ. เทพา จ. สงขลาร้องเรียนพื้นที่ป่าชายเลนริมคลองตุหยง ซึ่งเป็นป่าชายเลนผืนเดียวของ อ. เทพาที่ยังคงมีความสมบูรณ์ ขณะนี้ถูกทำลายด้วยการขุดและตัดโค่นต้นไม้ สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ออกหากินด้วยการทำประมงในคลองตุหยง มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ ๓๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท เบื้องต้นชาวบ้านไม่ทราบว่า มีการขุดลอกคลองแห่งนี้เพื่อดำเนินการในโครงการใด จึงเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่ สภ. เทพา พร้อมเดินทางไปสอบถามยังที่ว่าการอำเภอเทพา แต่ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ชาวบ้านเข้าใจว่า โครงการขุดลอกคลองดังกล่าว เป็นโครงการเดียวกับการขุดลอกคลองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งพื้นที่คลองที่ขุดลอกอยู่ทางตอนเหนือของคลองตุหยง แต่เมื่อดำเนินการจริงๆ กลับมาขุดลอกในพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเป็นคนละจุดกับที่ได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยสาเหตุที่เลื่อนจุดขุดลอกนั้น เพราะมีผู้อ้างตัวเป็นผู้ครอบครองที่ดิน โดยมีเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ซึ่งในส่วนนี้ชาวบ้านอยากให้ส่วนราชการเข้ามาตรวจสอบด้วย