8 มกราคม 2563 โคราชแล้งหนักในรอบ 40 ปี โคกระบือขาดน้ำและหญ้าสด

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_569898/

สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมารุนแรงหนักสุดในรอบ 40 ปี ล่าสุด ในตำบลด่านคล้า อำเภอโนนสูง แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรต้องไล่ต้อนโคและกระบือไปแทะเล็มตอซังข้าวและหญ้าแห้ง เพราะไม่มีพืชอาหารสัตว์ และหญ้าสดให้โคและกระบือกิน ส่วนฟางอัดก้อนที่กักตุนไว้ก็มีไม่เพียงพอ เกษตรกรบางรายต้องพาโคกระบือไปกินหญ้า และน้ำตามสระที่ยังพอมี ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านออกไปกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งน้ำในแหล่งน้ำที่เริ่มแห้งขอดจะมีรสชาติเค็ม ทำให้โคและกระบือ กินแล้วมักท้องเสียเป็นประจำ

นางสำเภา โลสันเทียะ อายุ 63 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงโครายหนึ่ง กล่าวว่า ตนมีโคจำนวน 9 ตัว แต่ปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากสุด ทำให้หญ้าสดที่งอกตามป่าหรือทุ่งนาใกล้กับหมู่บ้านมีสภาพแห้งเหี่ยว ส่วนแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็ตื้นเขินลงอย่างรวดเร็ว และบางจุดแห้งขอด ทำให้โคกระบือของชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มขาดแคลนทั้งแหล่งน้ำ และอาหาร ซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงกว่านี้ ก็ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไร จึงอยากให้หน่วยงานทางภาครัฐหาแนวทางช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นเร่งด่วน