8 มกราคม 2563 เผยภาพน่าตกใจ “แม่น้ำยม” แห้งขอดไม่มีน้ำ สัญญาณเตือนภัยแล้งรุนแรง

ที่มา: https://www.sanook.com/news/8003962/

แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอโพทะเล ความยาว 127 กม. แม่น้ำยมที่ลดระดับ และแห้งขอดเกือบตลอดลำน้ำ โดยเฉพาะที่ ที่บริเวณหมู่ 3 บ้านวังเทโพ ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนกลางของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก แห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยม ภาพของแม่น้ำยมเมื่อมองบนพื้นราบคล้ายใกล้เคียงกับทะเลทราย เนื่องจากมองเห็นท้องแม่น้ำที่เป็นผืนทรายเป็นทางยาวตลอดทั้งลำน้ำ โดยเฉพาะในช่วงกลาง ผืนทรายจะร้อนจัดคล้ายกับทะเลทราย ส่งผลกระทบระบบนิเวศในพื้นที่แม่น้ำ โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่งผลกระทบกับเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาที่ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำการเกษตร

ขณะที่นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก  นางรติฟัส  พ่วงพร้อม  หัวหน้าสำนักงานป้องกันสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหอไกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่การชำรุดเสียหายของประตูระบายน้ำสนั่น ขจรประศาสน์ ปากคลอง DR7  บ้านคลองไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร หลังจากมีเกษตรกรชาวนาร้องเรียนว่า ประตูระบายน้ำซึ่งอยู่ในความดูแลของชลประทานเกิดชำรุด ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีน้ำในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวกว่าหลายพันไร่ เบื้องต้นได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ซ่อมแซม ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบ เพื่อแก้ปัญหาโดยจะทำเชื่อมกับเขื่อนป้องกันตลิ่งของกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  กล่าวว่า ทางจังหวัดพิจิตร ได้สั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล แจ้งเตือน เกษตรกรชาวสวนให้ เตรียมรับมือภัยแล้ง คาดว่าปีนี้สภาวะภัยแล้งจะรุนแรงมาก นอกจากนี้ยังให้แจ้งเตือนประชาชน ผู้ใช้น้ำ ให้ใช้น้ำกันอย่างประหยัด ให้งดทำนา หันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง