8 มกราคม 2563 ส่อแล้งหนัก น้ำประปาภูเขามีน้อย ผุดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหา

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/local/611059

นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายชาติ ไทยแท้ นายกเทศมนตรีตำบลผาเสวย เข้าสำรวจระบบประปาภูเขาที่รับน้ำจากเทือกเขาภูพานมาผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

นายชาติ ไทยแท้ นายกเทศมนตรีตำบลผาเสวย เปิดเผยว่า ปีนี้ปริมาณน้ำใต้ดินของระบบประปาภูเขามีน้ำน้อยส่อแล้งเร็วกว่าทุกปี หากน้ำไม่เพียงพอจะให้นำรถบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำภายในตำบลช่วยหมู่บ้านอื่นที่กำลังได้กำลังประสบปัญหาได้ แต่หากปริมาณน้ำในตำบลมีไม่เพียงพอก็จะต้องออกไปขอน้ำจากตำบลใกล้เคียงที่ยังพอมีน้ำ เพื่อนำมาผลิตน้ำประปาให้กับชาวบ้าน ขณะนี้กำลังสำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจะรายงานไปยังทางอำเภอสมเด็จเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

ด้าน นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ กล่าวว่า ในพื้นที่มีจุดเสี่ยงภัยแล้ง 5 หมู่บ้าน 4 ตำบล ในพื้นที่ตำบลแซงบาดาล และตำบลผาเสวย ที่ใช้ระบบน้ำจากประปาภูเขาที่ยังมีปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ส่วนจุดที่อยู่พื้นที่สูงในพื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลหมู่ม่น ได้จัดรถส่งน้ำเพื่อส่งน้ำช่วยชาวบ้านแล้ว ซึ่งช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาได้ทำการกักเก็บน้ำให้มากที่สุดตามแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อจะได้มีน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในช่วงหน้าแล้ง และได้ทำการหาแหล่งน้ำเพิ่มโดยได้รับงบประมาณจากทางจังหวัด ให้สำรวจพื้นที่ไหนสามารถขยายบ่อน้ำ หรือขุดลอกแหล่งรับน้ำเพิ่มซึ่งกำลังดำเนินการอยู่

นอกจากนั้นยังได้ทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินโดยได้ร่วมกับทุกหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60 บ่อ ตั้งเป้าไว้ประมาณ 100 บ่อ ส่วนระยะยาวได้มีการสำรวจเพิ่มแหล่งเก็บน้ำขนาดกลางลำห้วยหลัว ซึ่งกรมชลประทานกำลังดำเนินการ ส่วนอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่ยังมีน้ำเพียงพอก็จะทำระบบท่อเชื่อมทุกตำบลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีนี้ขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้