8 มกราคม 2563 ตื่นตา! ชมฝูงนกกระยางนับพันอพยพย้ายถิ่นอยู่ที่พะเยา

ที่มา: https://www.naewna.com/local/464838

ภาพฝูงนกกระยางขาวหลายพันตัว ที่กำลังบินว่อนบนท้องฟ้า และบางส่วนเกาะต้นไม้จนขาวโพลน บริเวณป่าในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ต. บ้านต๊ำ อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ถือเป็นภาพที่มีความสวยงาม และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังฝูงนกกระยางขาวดังกล่าว ได้อพยพเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะหนีภัยแล้ง เพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังมีแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ และมีน้ำกักขังอยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ ทำให้ฝูงนกกระยางขาวจำนวนมากพากันอพยพมาหาแหล่งอาหาร และทำรัง แพร่ขยายพันธุ์จนมีจำนวนหลายพันตัว และที่ผ่านมาในพื้นที่ยังไม่พบการอพยพของนกชนิดนี้จำนวนมากเช่นนี้มาก่อน

สำหรับสาเหตุที่นกกระยางขาวมายึดพื้นที่ป่าเป็นที่อยู่อาศัย และเนื่องจากมีแหล่งน้ำที่มี กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นจำนวนมาก และมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีใครทำร้าย หรือไล่หนี ทำให้เหมาะกับการเป็นแหล่งหากิน และที่พักอยู่อาศัยของกลุ่มนกกระยางขาว ซึ่งได้สร้างความสนใจให้ผู้คนที่พบเห็น