8 พฤษภาคม 2565 อิรัก เรียกร้องประชาชนอยู่แต่ในบ้าน หลังเผชิญพายุทราย

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/568067

ภายหลังกรุง “แบกแดด” เมืองหลวงของประเทศอิรัก ต้องเผชิญกับพายุทราย เคลื่อนตัวพัดถล่ม ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดกลุ่มหมอกควันหนาทึบปกคลุมหลายพื้นที่ และทำให้ชาวกรุงแบกแดด หลายร้อยคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีอาการโรคหืดหอบ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ขณะที่ท่าอากาศยานกรุงแบกแดด ต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมาก เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ และเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางอากาศ โดยล่าสุด ทางการได้ออกมาเรียกร้องให้ประชาชน อาศัยอยู่แต่ภายในบ้านและงดการทำกิจกรรมภายนอกเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันความอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ อิรัก กำลังประสบปัญหาพายุทรายพัดถล่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม คาดว่า อิรัก อาจต้องเผชิญกับพายุทรายพัดถล่มถึง 272 วันต่อปี ในช่วงหลายสิบปีข้างหน้า