8 พฤษภาคม 2565 มหิดล สร้างนวัตกรรมถังขยะพูดได้ ช่วยผู้พิการทางสายตา

ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/LXGDyWn

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สร้างนวัตกรรม “ถังขยะพูดได้สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น” นวัตกรรมนี้ตั้งโจทย์มาจากข้อจำกัดในการแยกขยะของผู้พิการทางการมองเห็น ซึ่งไม่อาจแยกขยะตามสีของถังขยะได้เหมือนคนทั่วไป อีกทั้งไม่อาจแยกได้เพียงจากการสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์ เนื่องจากจะเป็นการสัมผัสเชื้อโรคที่มากับขยะ ทางผู้วิจัยจึงออกแบบและพัฒนาถังขยะขึ้นใหม่ ให้มีเซนเซอร์คอยส่งเสียงให้แยกและทิ้งขยะได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นที่นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา เนื่องจากต้องการปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตั้งแต่วัยเยาว์ อีกทั้งได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน เรื่องการแยกขยะให้กับนักเรียนและขยายผลสู่การสร้างรายได้จากการแปรรูปขยะต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ทีมวิจัยเตรียมจะพัฒนาถังขยะพูดได้รองรับหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น และจะขยายผลนวัตกรรมถังขยะพูดได้สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นออกไปในวงกว้างอีกด้วย