8 พฤษภาคม 2565 กรมอุทยานฯ ติด GPS Collar ตามช้างป่า “พลายเจ้างา”

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/315292

ตามที่ชาวบ้านแจ้งพบช้างป่าหลงโขลง เข้ามาอยู่ในสวนยางพาราใน ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช นานนับเดือน จนชาวบ้านไม่กล้าออกไปทำสวน ซึ่งที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขานัน เฝ้าติดตามช้างตัวนี้มาอย่างต่อเนื่อง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) จึงมีหนังสือประสานขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อหารือแนวทางผลักดันช้างป่ากลับคืนสู่พื้นที่ป่าธรรมชาติ และติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์รบกวนประชาชน

ล่าสุด เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่หมู่ที่ 11 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขานันและอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ดำเนินการจับช้างป่างเพศผู้ 1 ตัว คือ พลายเจ้างา อายุประมาณ 20-25 ปี สูง 2.10 เมตร น้ำหนักประมาณ 2.3 ตัน ที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และอาศัยหากินในบริเวณพื้นที่ชุมชนนานนับเดือน ติดอุปกรณ์ติดตามตัว เพื่อติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ และการเฝ้าระวังป้องกันช้างป่าตัวดังกล่าวต่อไป