8 พฤษภาคม 2564 ไต้หวันผจญแล้งสุดสาหัส

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/foreign/842056

ไต้หวันกำลังเผชิญกับความแห้งแล้งหนัก ฝนตกในระยะ 7 เดือนจนถึงเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา น้อยกว่าค่าเฉลี่ยประวัติศาสตร์ หลังจากไม่มีพายุไต้ฝุ่นพัดขึ้นฝั่ง ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 56 ปีของเกาะ

รัฐบาลไต้หวันพยายามแก้ไขปัญหาในหลายแนวทาง รวมถึงขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่ม ใช้เครื่องบินโปรยสารเคมีทำฝนเทียม และ จัดสรรเงินสำหรับการสกัดน้ำดื่มจากน้ำทะเล

หลายเมืองขนาดใหญ่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดสูงสุดในการใช้น้ำ โดยน้ำประปาจะหยุดส่งสัปดาห์ละ 2 วัน รวมถึงเมืองไทจง เมืองใหญ่อันดับ 2 ซึ่งมีประชากร 2.8 ล้านคน เมืองซินจู ศูนย์กลางโรงงานผลิตเซมิคอนดัคเตอร์ของโลก เมืองไถหนาน เมืองเกาสง มณฑลเหมียวลี่ และมณฑลชาวฮัว

หลายส่วนของทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon lake) แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดในมณฑลหนานโถว น้ำแห้งขอด ส่งผลกระทบหนักต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว