8 พฤษภาคม 2563 หน่วยฝนหลวงขึ้นทำฝนหลวง เกิดฝนตกลงพื้นที่การเกษตรหลายแห่ง เพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่แห้งแล้ง ควบคู่ยับยั้งพายุลูกเห็บ

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200508102725301

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยผลปฏิบัติการฝนหลวง โดยปฏิบัติการฝนหลวงจำนวน ๑๑ หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ อาทิ พื้นที่การเกษตร จ. เชียงใหม่ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล จ. ตาก พื้นที่การเกษตร จ. อุตรดิตถ์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ. พิษณุโลก พื้นที่การเกษตร จ. แพร่ น่าน ชัยภูมิ พิจิตร สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม จ. ลพบุรี อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จ. สระบุรี บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค์ เขื่อนวังร่มเกล้า จ. อุทัยธานี อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จ. นครราชสีมา บริเวณพื้นที่การเกษตร จ. กาญจนบุรี และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ. กาญจนบุรี อ่างเก็บน้ำกระเสียว จ. สุพรรณบุรี

ขณะที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ. อุดรธานี ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่น บินปฏิบัติการฝนหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ. อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น สกลนคร และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนห้วยหลวง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนน้ำอูน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่การเกษตร และภารกิจยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ จ. อุดรธานี หลังปฏิบัติการพบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ. อุดรธานี โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่เป้าหมายในช่วงเวลาปฏิบัติการและพบรายงานลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่เป้าหมายหลังช่วงเวลาปฏิบัติการที่ จ. อุดรธานี