8 ธันวาคม 2565 เคาะเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” รับมือสถานการณ์โลก

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/society/538180

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ที่ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย

  โดยนายวราวุธ ได้ยืนยันความพยายามของไทยที่ดำเนินการอย่างเต็มที่ ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก หรือลดภาวะโลกร้อน โดยกระทรวงทรัพย์ฯ
ได้ขอเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”
และปรับปรุงโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสม

  ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.)
เป็นการรับทราบสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สมัยที่ 27 (COP 27) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-18 พ.ย.2565 ณ เมืองชาร์ม เอล เชค ประเทศอียิปต์