8 ธันวาคม 2564 พบหมู่หลุมศพโบราณ สะท้อนประเพณียุคราชวงศ์ชิง

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9640000121079

สถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรม และโบราณคดีหูหนานระบุว่า ขุดพบหลุมศพทั้งหมด 57 หลุม ซึ่งสามารถสืบย้อนความเก่าแก่ถึงยุคราชวงศ์ชิง (ปี 1644-1911) และอาจช่วยเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีงานศพในภูมิภาคตอนใต้ของจีนในช่วงเวลาดังกล่าว กลุ่มหลุมศพดังกล่าวตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหยางเถียน อ.เหิงซาน มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน และได้รับการอนุมัติให้ขุดสำรวจทางโบราณคดี เป็นผลจากโครงการก่อสร้างทางด่วนสายใหม่ การขุดสำรวจเกิดขึ้นระหว่างเดือน ส.ค.-พ.ย. ที่ผ่านมา โดยคณะนักโบราณคดีขุดพบเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองแดง และเครื่องแก้ว จำนวน 105 ชิ้น หลุมศพหลายหลุมมีโพรงวางสิ่งบูชาอยู่ทั้งสองด้าน แต่ละโพรงมีหม้อเคลือบดินเผาสีดำบรรจุข้าววางไว้ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเก็บเมล็ดพืชในหลุมศพเป็นประเพณีการฝังศพที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ยุคราชวงศ์ฮั่น (202 ปีก่อนคริสต์ศักราช-ปี 220) “การค้นพบหลุมศพเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ก่อเกิดความเข้าใจประเพณี และวัฒนธรรมงานศพของราชวงศ์ชิงในภูมิภาค” หยางหนิงโป ผู้เชี่ยวชาญทางโบราณคดีกล่าว