8 พฤศจิกายน 2565 เปิดจุดยืนไทยเวที COP 27 สู่เป้าหมาย “ปล่อยก๊าซเรือนกระจก” เป็นศูนย์

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2546643

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 27 หรือ COP 27 เวทีการประชุมปัญหาโลกร้อนที่ใหญ่ที่สุดของโลกเริ่มขึ้นแล้ว ระหว่างวันที่ 3-18 พ.ย.2565 ณ เมืองชาร์ม เอลชีค ประเทศอียิปต์

วาระสำคัญของการประชุม COP 27 เป็นการติดตามความคืบหน้าการวางแผนดำเนินการตามคำมั่นสัญญาในการประชุม COP 26 เมื่อปี 2564 ที่ตกลงและให้คำมั่นสัญญากันว่าภายในสิ้นปี 2565 ประเทศต่างๆ จะต้องตีพิมพ์แผนดำเนินการที่จะบรรลุเป้าหมายว่าจะร่วมกันจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส ให้ได้ภายใน ค.ศ.2100 หรือ พ.ศ.2643

ในส่วนของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุม COP 27 พร้อมกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์และความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยในวันที่ 15–16 พ.ย.2565

เป้าหมายของการประชุม COP 27 จะมุ่งเน้นการเร่งดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส โดยตระหนักว่า “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม (Just Transition)” มีความสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โดยที่ประชุมจะพิจารณาแผนงานด้านเป้าหมายของโลกด้านการปรับตัวฯ เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านการปรับตัวฯ ให้กับภาคี และประเด็นการสูญเสียและความเสียหาย ซึ่งจะมีวาระการพิจารณาเรื่องกลไกสนับสนุนทางการเงิน เพื่อดำเนินงานด้านการสูญเสียและความเสียหายขึ้นเป็นครั้งแรก

นอกจากนี้จะมีการหารือแผนงานสำหรับการยกระดับเป้าหมายและการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อสนับสนุนการทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก เป็นต้น