8 กุมภาพันธ์ 2565 ภัยแล้งในบราซิล ทำปลาตายเกลื่อนทะเลสาบ

ที่มา: https://tna.mcot.net/world-878437

ภัยแล้งในบราซิล ทำให้ปลาบริเวณทะเลสาบในรัฐริโอ แกรนด์ ดู ซูลลอยตายเป็นจำนวนมาก ชาวประมงท้องถิ่นคาดว่า จำนวนปลาที่ตายประมาณ 15-20 ตัน โดยมีสาเหตุจากคลื่นความร้อน และปริมาณฝนที่ลดลงอย่างฉับพลัน ทำให้ระดับน้ำในแหล่งน้ำลดลง ทั้งนี้ ประเทศบราซิลกำลังเผชิญภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้ราคาอาหาร และพลังงานสูงขึ้น ผลผลิตในภาคเกษตรกรรมทั่วประเทศลดลง รวมทั้งทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ขณะที่บราซิล เป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19