8 กุมภาพันธ์ 2564 จ. แม่ฮ่องสอนยึดไม้ก่อค่ามหาศาล

ที่มา:

https://siamrath.co.th/n/218231

นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งพบไม้แปรรูปกลางป่าบ้านแม่ลายเหนือ หมู่ ๖ ต. ป่าโปง อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน ซึ่งตามแผนที่ต้องเดินทางเท้าลัดเลาะไปตามลำห้วยประมาณ ๑.๕ กม. บริเวณจุดดังกล่าว ชาวบ้านเรียก ห้วยกะแส่ชิโคร๊ะ จากการเดินสำรวจ เจ้าหน้าที่พบกองไม้ก่อแปรรูปวางอยู่ริมห้วยมีหินก้อนใหญ่และไม้ท่อนทับพร้อมมัดรวมกองไว้อย่างแน่นหนา ตรวจนับเบื้องต้นมีไม้แปรรูปประมาณ ๔๕ แผ่น หนาประมาณ ๕ ซม. กว้าง ๑๐ ซม. ยาว ๓๐๐ ซม. ปริมาตร ๐.๖๗๕ ลูกบาศก์เมตร จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบ ห่างจากกองไม้ไปประมาณ ๒๐ ม. พบร่องรอยการตัด และการแปรรูปไม้ด้วยเลื่อยยนต์ เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากรประสานเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับผิดชอบตรวจยึดจับกุม เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป