8 กุมภาพันธ์ 2563 ปภ. เตือน 25 จว. รับมืออากาศแปรปรวน ฝนถล่ม – ลมแรง 9-13 ก.พ.

ที่มา : https://www.naewna.com/local/471574

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ได้ติดตามสภาพอากาศและตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ขณะที่กระแสลมตะวันตกจะเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนคลื่นลมบริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีกำลังแรงขึ้น

กอปภ.ก. จึงได้ประสานจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 9 -13 กุมภาพันธ์นี้ แยกเป็น พื้นที่เฝ้าระวังวาตภัยและฝนฟ้าคะนอง ได้แก่ ภาคเหนือ 13 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และกำแพงเพชร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง ได้แก่ ภาคใต้ 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส