8 กันยายน 2565 เผยภาพขยะขนาดใหญ่ใน อ.บางบาล เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยสูง

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000086072

นายสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย เผยว่าบ่อขยะขนาดใหญ่ใน อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยสูง ซึ่งอาจถูกน้ำท่วม และปล่อยเชื้อโรค และสารพิษลงสู่แหล่งน้ำ ซึ่งในพื้นที่ ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล เป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งตำบล ในขณะที่ภาครัฐได้จัดตั้งให้มีบ่อขยะขนาดใหญ่ รับขยะได้วันละ 540 ตัน และกำลังจะทำเป็นโรงไฟฟ้าขยะขนาด 6.5 เมกะวัตต์ บนพื้นที่ดินราชพัสดุ โดยใช้ขยะจากบ่อขยะดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงวันละ 350 ตันต่อวัน นายสนธิ กล่าวอีกว่าบ่อทิ้งขยะดังกล่าวเป็นบ่อขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด หากฝนตกลงมาผ่านกองขยะจะกลายเป็นน้ำชะกากที่มีทั้งเชื้อโรค สารอินทรีย์ โลหะหนัก และสารพิษออกมาปริมาณมหาศาลลงในแหล่งน้ำ ทำให้น้ำผิวดินโดยรอบถูกปนเปื้อน และมีอันตรายอย่างยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคน้ำของประชาชน ซึ่งขณะนี้มีน้ำท่วมบนกองขยะแล้ว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งไปตรวจสอบและหามาตรการป้องกันโดยด่วน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมลพิษควรเร่งทำการสำรวจบ่อขยะ และระบบบำบัดน้ำเสียที่อาจจะถูกน้ำท่วมเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน