8 กันยายน 2565 ภูเก็ต ผนึกกำลังจัดกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว”

ที่มา : https://mgronline.com/south/detail/9650000086035

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 65 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตร่วมกับมูลนิธิพัฒนาป่าตอง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชุมหารือการจัดกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” (White Sand and clean beach) เพื่อรณรงค์ และร่วมกันรักษาความสะอาด และความสวยงามของชายหาดในภูเก็ต โดยกำหนดการจัดกิจกรรมเก็บขยะ แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ การจัดเก็บขยะชายหาด เก็บขยะบนผิวน้ำทะเล เก็บขยะในคลอง และเก็บขยะในป่าโกงกาง ซึ่งทั้ง 4 กิจกรรมจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ย. 65 นี้ โดยขยะที่จัดเก็บได้นั้นจะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นผู้รวบรวม คัดแยก และจดบันทึกปริมาณ และสามารถนำข้อมูลมาคำนวนเป็นคาร์บอนเครดิดได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรม “ภูเก็ตทะเลสะอาด ชายหาดขาว” จะมีพิธีเปิดในวันที่ 30 พ.ย. 65 ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงบนเวที การเก็บขยะชายหาด และการเก็บขยะบนผิวน้ำทะเล