8 กันยายน 2564 อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานอายุร่วม 200 ปี จ.พะเยา

ที่มา:

https://news.ch7.com/detail/513420

ภาพคัมภีร์ใบลานที่บันทึกพระธรรมคำสอนพุทธศาสนาด้วยอักษรล้านนา ที่ใช้เหล็กจาร หรือ ดินสอ บันทึกไว้ในใบลานและปั๊บสา ทั้งหมดที่เห็นนี้เก็บไว้ที่วัดหลวงราชสัณฐาน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยทางวัดเก็บรักษาไว้กว่า 1,000 ผูก แต่ละบางผูกมี 100 กว่าปีขึ้นไป มากที่สุดก็เกือบ 200 ปี  ทางคณะสงฆ์ต้องนำออกมาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา เป็นการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสำหรับคนรุ่นหลัง