8 กรกฎาคม 2565 ทส. ตรวจเข้มควันดำ ลดมลพิษอุทยานฯเขาใหญ่ ปกป้องระบบนิเวศ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7151788

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 65 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่านายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อการปกป้องและคุ้มครองสัตว์ป่า ให้ได้อยู่ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสงบของธรรมชาติอย่างแท้จริง คพ. ได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.) จัดทำโครงการ (ต้นแบบ) การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบจากยานพาหนะด้านอากาศ และเสียง ซึ่งเปิดโครงการเมื่อวันที่ 7ก.ค. 65 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมอบหมายให้นายพิทยา ปราโมทย์วรพันธุ์ รองอธิบดี คพ. เป็นประธาน โครงการการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะดำเนินการตรวจวัดควันดำ และระดับเสียงของรถราชการ และรถสวัสดิการส่องสัตว์ภายในอุทยาน ในระหว่างวันที่ 6-8 ก.ค. 65 ซึ่งได้รับการสนับสนุนทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดจาก คพ. พร้อมทีมจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นโครงการที่จะส่งเสริม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง โดยความร่วมมือจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ