8 กรกฎาคม 2564 คพ.ตรวจสอบคุณภาพน้ำหลังเกิดไฟไหม้โรรงานผลิตน้ำหอมตรงลาดกระบัง

ที่มา:

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210708095704564

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท ฟลอรอลแมนูแฟคเจอริ่งกรุ๊ป ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (กนอ.ลาดกระบัง) โซน 3 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นร่วมกับกรุงเทพมหานครตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณใกล้เคียง กนอ.ลาดกระบัง โดยหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ของ คพ. บริเวณ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร บริเวณแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี และแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง พบทุกพื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ขณะที่คุณภาพน้ำ คพ. เข้าตรวจสอบและหารือกับ กนอ.ลาดกระบัง พบมีปลาตายเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในลำรางระบายน้ำฝนภายใน และบริเวณโดยรอบโรงงาน ซึ่งน้ำที่ใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ กนอ.ลาดกระบังปิดกั้นลำรางระบายน้ำฝนภายใน และบริเวณโดยรอบโรงงาน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่เกิดจากการดับเพลิงรั่วไหลออกสู่ภายนอกโรงงาน โดย กนอ.ลาดกระบัง ให้บริษัทสูบน้ำเสียที่ปนเปื้อนนำไปบำบัดให้ได้ตามมาตรฐานที่ กนอ. กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด กนอ.ลาดกระบัง จะเข้าไปดำเนินการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของ กนอ.ลาดกระบัง ส่วนสาเหตุที่น้ำกลายเป็นสีชมพูอยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบต่อไป