8 กรกฎาคม 2563 โผล่อีกชาวบ้านสร้างหลังคาทับโบราณสถานเก่าแก่

ที่มา:

นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ขุดแต่งและออกแบบเพื่อบูรณะปราสาทปรางค์กู่แก้งสนามนาง บ้านแก้งสนามนาง ต. โนนสำราญ อ. แก้งสนามนาง จ. นครราชสีมา หลังพบว่า ชาวบ้านก่อสร้างหลังคาปิดทับปราสาทปรางค์กู่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทำให้สภาพความเก่าแก่ของปรางค์กู่ได้รับความเสียหายตามภาพที่ปรากฏ  ปราสาทปรางค์กู่ เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ ๑๖ – ๑๗ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นลักษณะของปราสาทหลังเดียว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ๓ ด้านมีลักษณะเป็นประตูหล่อ มีหลักฐานทางโบราณวัตถุเป็นแท่นฐานรูปเคารพ ซึ่งโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งจะมีเศษภาชนะดินเผา และเป็นส่วนของภาชนะเนื้อดินในวัฒนธรรมเขมร โดยหลักฐานที่ได้มาจากส่วนของฐานบัว บัวคว่ำ บัวหงาย และทางด้านหน้าทิศตะวันตกมีบารายอยู่ด้วย เป็นโบราณสถานที่แปลกมาก ที่ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันตก คล้ายกับปราสาทนครวัด หนึ่งเดียวของประเทศกัมพูชาที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งในส่วนของตัวปราสาทที่มีลักษณะแบบนี้ ส่วนใหญ่จะก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดง ถ้าเป็นก่อสร้างด้วยศิลาแลง จะเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ซึ่งจะมีรูปแบบที่เรียกกันว่า “อโรคยาศาล” หรือ โรงพยาบาลของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ แต่อีกแบบหนึ่งก็คือ “ธรรมศาลา” หรือที่พักระหว่างเดินทางที่จะสร้างตามแนวถนนโบราณ แต่ปราสาทนี้หลังไม่ใช่ลักษณะของทั้ง ๒ รูปแบบในพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ที่ได้ก่อสร้างมาคาดว่า จะเป็นสมัยก่อนหน้าของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ประมาณ ๗๐๐ – ๘๐๐ ปี