8 กรกฎาคม 2563 อู่ฮั่นเดินหน้าสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลสาบเมืองใหญ่สุดในประเทศจีน

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9630000069232

โครงการดังกล่าวประกอบด้วยอุโมงค์สองชั้น ๒ แห่ง ลอดใต้ทะเลสาบตงหู และทะเลสาบหนานหูก่อนเชื่อมต่อกับถนนบนพื้นดินคาดว่า เป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลสาบในเมืองขนาดใหญ่สุดในประเทศ เนื่องจากมีการขุดเจาะด้วยหัวขุดเจาะอุโมงค์เป็นระยะทาง ๑๓.๓ กม. และเส้นผ่านศูนย์กลางการขุดเจาะสูงสุด ๑๕.๕ ม. กลุ่มการลงทุนและการพัฒนาการก่อสร้างเขตเมืองอู่ฮั่น (Wuhan Urban Construction Investment & Development Group) ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างนี้เผยว่า อุโมงค์แห่งใหม่นี้จะเป็นอีกหนึ่งความท้าทายทางวิศวกรรม เพราะลอดผ่านลำดับชั้นใต้ทะเลสาบที่มีความซับซ้อนสูงมาก บริษัทฯ ระบุว่าโครงการนี้จะใช้เวลาก่อสร้างนาน ๔ ปี และช่วยลดความแออัดของการจราจรในเขตอู่ชางเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินสารพัดมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อทะเลสาบ ทั้งนี้ อู่ฮั่นเริ่มกลับมาเดินหน้าการก่อสร้างและการผลิต นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการตรวจโรคโควิด-19 ให้ประชาชนเกือบ ๑๐ ล้านคนภายในเวลา ๑๙ วัน เมื่อต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา มีเป้าหมายเรียกคืนความเชื่อมั่นสู่ประชาชน หลังอู่ฮั่นเริ่มเปิดโรงงาน ธุรกิจ และโรงเรียนอีกครั้ง โดยช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อู่ฮั่นไม่มีรายงานการตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่