7 เมษายน 2564 ผวาพังครืน เจดีย์โบราณอายุ ๕๐๐ ปี ทรุดแตกร้าว หลังฝนตกติดต่อหลายวัน

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/229367

เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เจดีย์โบราณสูง ๑๐ ม. ฐานกว้าง ๖ ม. อายุร่วม ๕๐๐ ปี วัดต๋อมใต้ (ศรีมณฑล) หมู่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว ต. ต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา เกิดการทรุดและแตกร้าวไปทั่วองค์ จนชาวบ้าน และเจ้าอาวาสเกรงเจดีย์จะทรุดพังลงมา  เพราะเจดีย์โบราณยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากรแต่อย่างใด พระอธิการทองสุข สุขวฺฑฒโน เจ้าอาวาสวัดต๋อมใต้ (ศรีมณฑล) หมู่ ๓ บ้านสันหนองเหนียว ต. ต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยากล่าวว่า เจดีย์ศรีมณฑล หรือเจดีย์วัดใต้ มีอายุ ๔๙๗ ปี สร้างปี พ.ศ.๒๐๖๐ เป็นเจดีย์โบราณที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแต่อย่างใด ที่ผ่านมา เจดีย์โบราณได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวใน จ. เชียงราย