7 กันยายน 2565 อวดความงามเขาอ่างฤาไน สัตว์ป่าออกหากิน หลังปรับปรุงแหล่งอาหาร

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/592968

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 65 นายวีระพงศ์ โคระวัตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1-3 ก.ย. 65 เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ได้ดำเนินการตรวจสอบภาพถ่ายจากกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่า เพื่อติดตามการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภายหลังจากการจัดทำแหล่งน้ำ และการปรับปรุงแหล่งอาหาร เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่า และสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ส่งผลกระทบกับประชาชน จากข้อมูลกล้องดักถ่าย พบการเข้ามาใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าในพื้นที่ทุ่งหญ้า ได้แก่ วัวแดง กระทิง และช้างป่า โดยเขตฯ ได้วางแผนการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อป้องกันภัยคุกคามสัตว์ป่า ในช่วงที่ออกมาหากินอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าว สัตว์ป่านานาชนิดได้ลงมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง สำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน สังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ครอบคลุมพื้นที่ 674,352 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางของพื้นป่าใหญ่ เป็นรอยต่อของ 5 จังหวัดภาคตะวันออก คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และปราจีนบุรี เป็นผืนป่าราบต่ำแห่งสุดท้ายของประเทศไทย