7 สิงหาคม 2565 “ลูกเต่ากระ” รังที่ 5 ฟักตัว กระดืบลงทะเล

ที่มา : https://www.matichon.co.th/region/news_3493629

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รับแจ้งจากเครือข่ายบริเวณหาดท้องหนัน หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย ว่า ลูกเต่ากระ รังที่ 5 ของแม่ท้องหนัน ได้วางไข่เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ล่าสุด ฟักเป็นตัวลูกเต่าออกจากไข่แล้ว โดยพบเป็นลูกเต่ากระ ฟักออกมา 8 ตัว จากไข่ทั้งหมด 14 ฟอง คิดเป็นอัตราการฟักร้อยละ 57.1 โดยใช้ระยะเวลาการฟัก 60 วัน ต่อมา เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างเลือด เพื่อใช้วิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูล DNA (Genetic Bank) และการตรวจสุขภาพพบว่า ลูกเต่า สมบูรณ์แข็งแรง มีขนาดกระดองยาวเฉลี่ย 4 เซนติเมตร กว้าง 3.6 เซนติเมตร ยังพบถุงไข่แดงอยู่บริเวณท้อง ซึ่งลูกเต่ายังตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ดี จึงได้นำลูกเต่าไปปล่อยบริเวณหาดที่ฟักออกมา ซึ่งเป็นไปตามวงจรชีวิตตามธรรมชาติของเต่า