7 สิงหาคม 2563 ซินเจียงกู้ซากสถูป – ห้องทั้งสามแห่งโหลวหลาน นครโบราณบนเส้นทางสายไหม

ที่มา:

https://mgronline.com/china/detail/9630000080373

เจ้าหน้าที่กู้ซากโบราณและชิ้นส่วนต่างๆ ของห้องโบราณจำนวน ๓ ห้อง และสถูปแห่งหนึ่งของนครโบราณโหลวหลาน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ซึ่งได้รับความเสียหายและมีความเสี่ยงพังทลาย โดยใช้เงินลงทุนถึง ๙.๔๒ ล้านหยวน (ราว ๔๒ ล้านบาท) หลังตรวจสอบอย่างละเอียด ผู้เชี่ยวชาญพบว่า สาเหตุของความเสียหาย หรือการพังทลายของซากโบราณแห่งนี้คือ กระแสลมที่พัดแรง และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยทราย ก่อนหน้านี้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุจากนครโหลวหลานจำนวนมาก อาทิ เหรียญยุคราชวงศ์ฮั่น เอกสารยุคราชวงศ์เว่ยจิ้น เครื่องสัมฤทธิ์ เครื่องเขิน ผ้าไหม และเครื่องแก้ว