7 มีนาคม 2565 สังคมโลก : แทนถ่านหิน

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/articles/830180/

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังอยู่ในขั้นเตรียมการ ลด ละ เลิก การใช้ถ่านหินเป็นพลังงานผลิตกระแสไฟ้า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ พลังงานนิวเคลียร์จะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกควบคู่กับทรัพยากรพลังงานทางเลือก เพื่อใช้ทดแทนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่จะค่อย ๆ สูญหายไป โดยที่ผ่านมา ถ่านหินเป็นแหล่งหลักของกระแสไฟฟ้าในประเทศ มีสัดส่วนมากกว่าครึ่ง ของพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด คำสั่งของผู้นำฟิลิปปินส์ลงนามเมื่อวันที่ 28 ก.พ. แต่เพิ่งเปิดเผยต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ ของประเทศที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นช่วง ๆ และราคากระแสไฟฟ้าสูง ในคำสั่งกล่าวว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ประเทศจะต้องมีแหล่งไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย ยั่งยืน มีคุณภาพ และราคาไม่แพง รวมถึงไฟฟ้าสำรองที่พอเพียงเพื่อรับประกันว่า จะไม่มีการติดขัดในระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกต่อไป การเรียนรู้จากอดีต ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์เชื่อว่า พลังงานนิวเคลียร์เป็นองค์ประกอบที่ใช้ได้ สำหรับการลดช่องว่างอุปสงค์และอุปทานด้านพลังงานที่สูงขึ้น และคาดว่า ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่ม 68 กิกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2583 ในคำสั่งฯ มอบหมายให้คณะกรรมการร่วมจากหลายหน่วยงานภาครัฐ ในนาม Nuclear Energy Program-Inter-Agency Committee : NEP-IAC ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2563 ศึกษาแนวทางเปิดใช้งานใหม่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาตาอัน ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองโมร็อง จ.บาตาอัน ห่างจากเมืองหลวงกรุงมะนิลา ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 100 กม.

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาตาอัน หรือที่ชาวฟิลิปปินส์เรียกกันตามอักษรย่อในภาษาอังกฤษว่า บีเอ็นพีพี (Bataan Nuclear Power Plant : BNPP) ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ในยุคของอดีตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส เพื่อตอบสนองต่อวิกฤติพลังงานในประเทศในขณะนั้น และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 แต่ยังไม่ได้เริ่มเดินเครื่องใช้งาน ก็ต้องปิดใน 2 ปีต่อมา หลังจากมาร์กอสถูกโค่นอำนาจ และเกิดภัยพิบัติครั้งมโหฬาร ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิล ในประเทศยูเครน เมื่อเดือน เม.ย. 2529 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 BNPPกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของ จ.บาตาอัน กระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์ผู้ควบคุมดูแลเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมภายในได้ โดยเก็บเงินค่าผ่านประตู ซึ่งเงินส่วนนี้ถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาสถานที่

เจอราโด เออร์กีซา ปลัดกระทรวงพลังงานฟิลิปปินส์กล่าวว่า คำสั่งของดูเตร์เต ซึ่งวาระการดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศสมัยเดียว 6 ปี กำลังจะหมดลงในอีก 3 เดือนข้างหน้า จะเป็นการเริ่มต้นโครงการพลังงานนิวเคลียร์แห่งชาติ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อความมั่นคงด้านพลังงาน และความมั่นคงของประเทศ หลังคำสั่งถูกเผยแพร่ หลายฝ่ายได้ออกมาต่อต้าน แถลงการณ์ของกลุ่มกรีนพีซกล่าวว่า นิวเคลียร์เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่อันตรายที่สุด และราคาแพงที่สุด และเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชาวฟิลิปปินส์ต้องการ ในขณะที่แต่ละคนมีหนี้สินก้อนโต และพยายามจะฟื้นตัวจากวิกฤติสาธารณสุขครั้งใหญ่