7 มีนาคม 2564 แม่ฮ่องสอน ร่วมกันทำแนวกันไฟรอบหมู่บ้าน ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/225427

ณ บริเวณถนนริมทางเข้าหมู่บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน นายประจักษ์ พิศไหว ผู้ใหญ่บ้าน นำชาวบ้านในสอย จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกันทำแนวกันไฟ รอบหมู่บ้าน ความยาว 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายจากไฟไหม้ป่าและรักษาผืนป่าของหมู่บ้านเอาไว้ให้มากที่สุด

นายประจักษ์ พิศไหว ผู้ใหญ่บ้านในสอยได้กล่าวว่า ในห้วงฤดูกาลนี้ หมู่บ้านในสอยได้มีการประชุมชี้แจงความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ตามคำสั่งของจังหวัดฯ รวมทั้งใช้กฎของการชิงเผา มีการจัดตั้งชุดดับไฟป่า และชุดเฝ้าระวังประจำหมู่บ้าน โดยชาวบ้านได้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหมู่บ้านโดยเคร่งครัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้น สำหรับการทำแนวกันไฟ เป็นกิจกรรมเชิงรุกในการป้องกันการเผาป่าและปัญหาหมอกควันในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอต่อไป