7 มีนาคม 2563 5 เดือนแห่งความทุกข์ ชาวแพโอดแล้งจนคลองแห้งขอด

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/regional/761472

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่งล่าสุด พบว่า บ้านเรือนแพในลำคลองบางพระหลวง ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ชาวบ้านในที่นี้ต้องปล่อยให้บ้านแพตั้งอยู่บนพื้นดินกลางลำคลองขณะที่แพบางหลังลาดเอียงจนได้รับความเสียหาย หลังจากน้ำในลำคลองในพื้นที่ซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมนั้นแห้งขอดมานานกว่า 5 เดือน ขณะที่นางสายฝน เดชขม ชาวแพในพื้นที่ บอกว่าปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งคลองบางเคียนที่เป็นคลองสาขาของแม่น้ำยมที่ไหลมาจากจังหวัดพิจิตรนั้น แห้งขอดมาตั้งแต่ต้นเดือนพ.ย.2562

นางสายฝน กล่าวต่อว่า บ้านแพที่อาศัยอยู่ไม่สามารถลอยบนน้ำได้และต้องตั้งอยู่บนดินซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากดที่ทุ่นจนเสียหายต้องทำการซ่อมแซม หลังละกว่า 1 หมื่นบาท ถึงแม้ว่าโดยก่อนหน้านี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ได้นำรถแบ็คโฮลงขุดร่องน้ำในลำคลองให้กับชาวบ้านแล้วก็ตาม แต่ต่อมาน้ำก็ยังแห้งไปจนหมด และนอกจากนี้ลำคลองที่แห้งขอดส่งผลกระทบให้กับชาวนาในพื้นที่ ไม่มีน้ำทำนาแล้วยังส่งผลกระทบกับชาวแพที่ต้องใช้น้ำอุปโภคบริโภคด้วยเช่นกันจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน