7 มีนาคม 2563 เช้านี้เหนืออากาศดีขึ้น มีเกินมาตรฐาน 2 จุด ที่เชียงรายและแม่ฮ่องสอน กทม.-ปริมณฑลท้องฟ้าแจ่มใส

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/137453

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 18 – 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย วัดค่าได้ 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน วัดค่าได้ 75 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 31 – 135 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ขณะที่ www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองมลพิษโลก ประจำวันที่ 29 ก.พ.63 เวลา 07.50 น. พบว่าเช้านี้ เมืองเชียงใหม่ อยู่ในลำดับที่ 12 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 131 US AQI กรุงเทพมหานครอยู่ในลำดับที่ 50 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 62 US AQI