7 มีนาคม 2563 ชป. เลยไม่หวั่นอ่างฯน้ำน้อยวางแผนบริหารจัดการมั่นใจผ่านวิกฤตแล้ง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_615712/

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเลยว่าในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมาปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโดยวัดได้เพียง 640 มิลลิเมตร(มม.) จากค่าเฉลี่ย 1,237 มม.ต่อปี ทำให้ปริมาณในแม่น้ำ ลำห้วย และแหล่งน้ำต่าง ๆ มีปริมาณน้ำน้อยมาก  โดยปริมาณในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 14 แห่งของจังหวัด ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 42.93 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 37 ของความจุอ่างรวมกัน ทั้งนี้พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่าง จำนวน 3 แห่ง  ในขณะที่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่าร้อยละ50ของความจุ มีถึง 11 แห่ง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 121 แห่ง มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 9.795 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34 ของความจุอ่างรวมกัน

ส่วนปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งกรมชลประทานได้วางแผนระบายน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำเลยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง ลงสู่แม่น้ำเลยวันละ 70,941 ลบ.ม.  เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะนี้มีปริมาณน้ำเหลืออยู่ในอ่างเก็บน้ำประมาณ21.531 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 60 ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอใช้ไปถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อย่างแน่นอน