7 มิถุนายน 2565 เก็บขยะใต้ทะเลกว่า 23 ตัน ตั้งแต่ขวดแก้วยันอวนจับปลา

ที่มา: https://news.ch7.com/detail/574360

เจ้าหน้าที่ประจำองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และอาสาสมัครจากนานาประเทศ รวมไปถึงชาวประมงท้องถิ่น ร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะอิธากา (Ithaca) ของหมู่เกาะไอโอเนียน (Greek Ionian) ในประเทศกรีซ เนื่องในวันมหาสมุทรโลก หรือ World Oceans Day ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี โดยจากการลงไปใต้ทะเลในครั้งนี้ หน้าที่สามารถเก็บขยะได้มากถึง 23 ตัน นับตั้งแต่ขวดแก้วชิ้นเล็ก ๆ ขยะพลาสติก ล้อยางรถยนต์ ไปจนถึงอวนจับปลาขนาดใหญ่ ที่ถูกทิ้งอยู่ใต้ทะเลเป็นจำนวนมาก

โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า อวนจับปลาที่ถูกทิ้งยังใต้ทะเลเหล่านี้ ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า อวนผี มีความอันตรายต่อบรรดาสัตว์น้ำและพืชใต้ทะเลเป็นอย่างมาก เนื่องจากสัตว์น้ำเข้าไปติด และไม่สามารถออกได้ จนต้องตายอยู่ภายในอวนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลังจากที่นำกลับขึ้นบนชายฝั่งได้แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะนำอวนดังกล่าวไปรีไซเคิล เพื่อเปลี่ยนเป็นเส้นด้ายที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อผ้าและพรมต่อไป

ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีอุปกรณ์ตกปลาประมาณ 640,000 ตันที่พลัดหล่น หรือถูกทิ้งลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ขณะที่ขยะพลาสติกยังคงเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของสัตว์ทะเลมากที่สุด