7 มิถุนายน 2564 ไทย-ญี่ปุ่นร่วมอนุรักษ์บานประตูมุกวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/news/society/2109892

นายประทีป เพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่า เนื่องจากประตูและหน้าต่างภายในพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ประดับด้วยบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานสั่งทำเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นเสื่อมสภาพ โดยสำนักช่างสิบหมู่ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์งานประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น จากสถาบันวิจัยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หรือ TNRICP ดำเนินโครงการอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยใช้พื้นที่ภายในวัดราชประดิษฐ์เป็นห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2564-2568อธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า คณะทำงานเริ่มถอดบานไม้ตามแผนงานเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา จำนวน 27 ชิ้น จากนั้นดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผนึกพื้นผิวชั่วคราวด้วยกระดาษสาบางและกาวแป้ง กำหนดรหัสชิ้นงานแต่ละชิ้น การสแกนค้นหาตำแหน่งนอตโลหะที่ซ่อนอยู่ภายใน แล้วถอดนอตนำชิ้นงานบรรจุลงกล่องที่ออกแบบ และเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมตามมาตรฐานงานพิพิธภัณฑ์ จากนั้นถ่ายภาพก่อนอนุรักษ์แต่ละชิ้น โดยเน้นบริเวณชำรุดทั้งด้านหน้าและหลัง แล้วจึงตรวจสอบสภาพอย่างละเอียด ทำทะเบียน จัดทำแผนผังการเสื่อมสภาพ เก็บตัวอย่างแมลงที่พบ การทดสอบและอบกำจัดแมลงภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ด้วยก๊าซไนโตรเจนประมาณ 1 เดือน รวมถึงทดสอบตัวทำละลายที่จะใช้ในการอนุรักษ์กับยางรักญี่ปุ่น โดยขณะนี้ชิ้นงานที่ถูกถอดลงทั้งหมดอยู่ระหว่างขั้นตอนการอบกำจัดแมลง และมีเป้าหมายอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกและแผ่นไม้ประดับรักลายนูนในส่วนที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 94 แผ่น