7 มิถุนายน 2564 พบทองคำเก่าแก่จากหลุมฝังศพในตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนี

ทีมา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/2109565

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักโบราณคดีนำโดยสถาบันโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคกลาง ของมหาวิทยาลัยทือบิงเงิน ที่ทำงานในเขตทือบิงเงิน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี รายงานถึงการศึกษาวงเกลียวทำจากทองคำ ซึ่งพบในหลุมฝังศพสตรีจากยุคสัมฤทธิ์ตอนต้นที่ขุดพบในฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว ทีมวิเคราะห์ว่าน่าจะมีอายุประมาณ 3,800 ปี จัดว่าเป็นทองคำที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ก็ว่าได้ทีมเผยว่าวงเกลียวทองคำวางอยู่ด้านหลังซากศพของสตรีดังกล่าวตรงความสูงประมาณสะโพก คาดว่าอาจเป็นเครื่องประดับผม แต่ก็บ่งบอกว่าผู้สวมใส่มีสถานะสูงทางสังคม และเมื่อใช้วิธีหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีจากกระดูก ก็พบมีการฝังศพระหว่างประมาณคริสต์ศักราช 1850-1700 ซึ่งตรงกับยุคสัมฤทธิ์ตอนต้นนั่นเอง ทีมสันนิษฐานว่าทองคำอาจมาจากเทศมณฑลคอร์นวอลล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักร วงเกลียวทองคำนี้มีส่วนผสมของเงินประมาณร้อยละ 20 มีทองแดงน้อยกว่าร้อยละ 2 และพบร่องรอยของทองคำขาว รวมถึงดีบุก องค์ประกอบเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงโลหะผสมทองคำธรรมชาติตามแบบฉบับของทองคำที่ล้างจากแม่น้ำ รูปแบบของธาตุคล้ายกับทองคำจากภูมิภาคคอร์นวอลล์ โดยเฉพาะจากบริเวณแม่น้ำคาร์นอน นี่จึงอาจเป็นข้อพิสูจน์เกี่ยวกับการค้าสินค้าฟุ่มเฟือยหรูหราของประชาชนในสมัยนั้น และแสดงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนกับยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือ