7 มกราคม 2565 จีนเปิดใช้โรงไฟฟ้าพลังปั๊มน้ำยักษ์ ใหญ่สุดในโลก

ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9650000001155

สถานีพลังงานแบบสูบกลับแห่งนี้เริ่มทำงานเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. โดยมีรูปแบบการทำงาน โดยสูบน้ำขึ้นด้านบนและปล่อยลงมาด้านล่าง เพื่อผลิตไฟฟ้า และมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3.6 กิกะวัตต์ ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่า สถานีพลังงานกลางหุบเขาแห่งนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ 6.6 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งจะช่วยประหยัดถ่านหินมาตรฐาน 4.8 แสนตัน และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 1.2 ล้านตัน นอกจากนี้ สถานีพลังงานแห่งใหม่ยังจะจ่ายไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาปักกิ่ง โอลิมปิก ฤดูหนาว พ.ศ. 2565 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งสถานที่ทั้งหมดของงานล้วนใช้พลังงานสะอาด